Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę Pagalbos šeimai tarnyba bendradarbiauja su Respublikiniu Priklausomybių ligų centru, VŠĮ „Blaivi laisvė“, Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, Labdaros ir paramos fondu „Frida“, „Steely Pegasus MC“ Asociacija, VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centru“, VšĮ Šeimos santykių institutu bei kitomis organizacijomis.

Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt