Individualus socialinis darbas

Individualus socialinis darbas

  • Įvertiname laikinai tėvų globos netekusių vaikų ir jų biologinių šeimų socialinių paslaugų poreikį, identifikuojame šeimos funkcionavimą trikdančias problemas, numatome galimus pagalbos būdus. Pagrindinis tikslas – pašalinti arba minimalizuoti priežastis dėl kurių vaikas laikinai negali gyventi savo biologinėje šeimoje.

  • Siekdami pagrindinio laikinosios globos/rūpybos tikslo – vaiko grąžinimo į tėvų šeimą, kartu su vaiko tėvais, kitais asmenimis ir tarnybomis sudarome pagalbos šeimai planą, kuriame numatome tėvų bei kitų institucijų veiksmus tikslui pasiekti. 

  • Teikiame socialinės priežiūros paslaugąs šeimoms, kurių vaikams nustatyta laikinoji globa. Organizuojame susitikimus su tėvais 1-2 kartus per savaitę, tiek klientų namuose tiek Centre. Tarpininkaujame kitose institucijose ar nevyriausybinėse organizacijose spręsdami įvairaus pobūdžio tėvų problemas. 

  • Susitikimų su klientais   metu stebime ir įvertiname, kaip tėvai vykdo vaiko globos plane prisimtus įsipareigojimus,  išvadas bei siūlymus dėl tolimesnės vaiko globos ar jo grąžinimo į šeimą teikiame Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos  tėvų gyvenamosios vietos teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui.


Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt