Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams

Paslaugos įtėviams

• Informavimas (telefonu, el. paštu);

• Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);

• Tarpininkavimas;

• Psichologo, psichoterapeuto konsultacijos;

• Savitarpio paramos grupės globojamiems vaikams;

• Savitarpio paramos grupės įvaikintiems vaikams;

• Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;

• Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt