Psichologų paslaugos

Individualios konsultacijos.
Jų metu, padedama šeimoms išmokti naujų, tinkamesnių sąveikos būdų, pertvarkyti ribas, sustiprinti šeimos struktūrą, kurti naujas gyvenimo prasmes, naują požiūrį į gyvenimą ir kartu atrasti sprendimus, tinkančius visai šeimai. Psichologinė pagalba gali būti teikiama tiek atskiriems šeimos nariams, tiek ir visai šeimai. 

Grupinė terapija.
Kurioje dalyvauja keli ar keliolika narių.  Atitinkamai sudaryta ir specialisto vadovaujama grupė tampa maža bendruomene, kuriai būdingi įprasti žmogaus kasdieniai santykiai. Darbas grupėje leidžia geriau suprasti kitų žmonių poreikius, vertybes, dažniau išgyventi kitų žmonių emocinį vertinimą ir palaikymą. Grupėje yra daug galimybių pasimokyti iš kitų žmonių patirties, pritaikyti ją savo gyvenime. Ja siekiama koreguoti charakterio savybes, kurios sunkina gyvenimą ir trukdo bendravimui šeimoje ar darbe. Grupinėje terapijoje atsiskleidžia žmogaus asmenybė ir įgaunamas naujas, gilesnis savęs supratimas. Grupinės psichoterapijos metu yra daugiau galimybių intensyvesniems įvykiams pačioje grupėje, grupiniai santykiai teikia daugiau erdvės veiksmui, bandymams keisti savo elgseną, galima mokytis spontaniškiau reaguoti į kitų narių elgesį, išmėginti bendravimo riziką (pvz., galima leisti sau supykti), kas kasdieniame gyvenime daugumai žmonių labai sunku.

Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt