Vaikų linija

Vaikų linija

Vaikų linija Vaikų gerovės centre „Pastogė“ įsikūrė 2000 m. sausio 3 d. Tai yra pirmoji vaikų linija Kaune, po to savo veiklą išplėtusi ir VšĮ Kauno poliklinikos jaunimo centre.

Vaikų linijoje, veikiančioje Vaikų gerovės centre  „Pastogė“, savanoriškai darbuojasi specialiai šiai veiklai parengti savanoriai konsultantai. Jie nemokamu visoje Europoje veikiančiu numeriu 116111 kartu su Klaipėdoje ir Vilniuje veikiančiomis Vaikų linijomis teikia anoniminę psichologinę pagalbą visos Lietuvos vaikams ir paaugliams, kartu ieškodami atsakymų į rūpimus vaikų klausimus bei skatinant  vaikus ir paauglius padėti sau ir vieni kitiems

Visos vaikų ir paauglių konsultavimui reikalingos žinios bei įgūdžiai yra įgyjami per parengiamuosius kursus. Parengiamieji kursai būsimiems vaikų linijos savanoriams‚ Vaikų gerovės centre “Pastogė“ yra rengiami periodiškai du kartus metuose. Juose savanoriai teoriškai ir praktiškai išmoksta aktyvaus klausymo, situacijos analizės ir sprendimų ieškojimo, jausmų tyrinėjimo bei įsigilina į vaikams ir paaugliams kylančius sunkumus. „Vaikų linijos“ savanoriu gali tapti bet kokios specialybės ar išsilavinimo žmogus, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus. Svarbiausia – motyvacija ir galimybė skirti dalį savo laiko (maždaug 6 val. per savaitę) „Vaikų linijai“.

Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt


Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt