Naujienos

Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus

2022 02 22

Šis penktadienis mums ypatingas! Vaikų gerovės centras „Pastogė“ šiandien gavo oficialų patvirtinimą ir sertifikatą, kad teikiamos Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, paslaugos Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Globos centre atitinka kokybės sistemos EQUASS Assurance kriterijus! Nepaprastai džiaugiamės, kad mūsų kolektyvo pastangomis ir EQUASS suteikiama iniciatyva pasiekėme šį kokybės standartą. 

EQUASS Assurance žymi, kad juo apdovanotos įstaigos yra augančios ir savo komandas stiprinančios organizacijos, gebančios užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, o paslaugų gavėjams – orią kasdienybę bei siekiančios nuolat gerinti jų gyvenimo kokybę. 

Tai tik pirmasis žingsnelis kurį įveikėme, tačiau tikrai nebus paskutinis! Pasižadame nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad mūsų paslaugų gavėjams būtų užtikrinamas kokybiškas ir jų poreikius atitinkantis aptarnavimas. Šis apdovanojimas įkvepia mus tobulėti savo paslaugų gavėjų labui!

Sertifikatas (pdf)Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)