Paslaugos

Kiekvienos šeimos situacija vertinama individualiai, paslauga gali susidėti iš:    

  • Individualių socialinio darbuotojo ar psichologo konsultacijų pateikimo su vaiku gyvenančiam vienam iš tėvų/tėvams (siekiant sumažinti galimą neigiamą nuostatą kito iš tėvų ar pageidaujančio bendrauti artimo giminaičio atžvilgiu, teikiant rekomendacijas kaip ruošti vaiką susitikimui, kaip elgtis po susitikimo);
  • Individualių socialinio darbuotojo ar psichologo konsultacijų skyrium nuo vaiko gyvenančiam tėvui/motinai ar artimam su vaiku pageidaujančiam bendrauti artimam giminaičiui (siekiant išsiaiškinti lūkesčius, sumažinant galimą neigiamą nuostatą kito iš tėvų atžvilgiu, teikiant rekomendacijas kaip pasiruošti susitikimui, kaip jo metu elgtis, kokiomis veiklomis su vaiku užsiimti, kad jį sudominti, kaip reaguoti į galimą neigiamą vaiko nusistatymą, atsisakymą bendrauti, kaip užbaigti susitikimą su vaiku ir pan.);
  • Esant poreikiui individualių socialinio darbuotojo ar psichologo konsultacijų vaikui, jo parengimas susitikimui su tėvu, motina ar kitu artimu giminaičiu (jei kurį laiką bendravimas nevyko);
  • Mediacijos paslaugos siekiant taikaus ginčo sprendimo būdo;
  • Teisininko konsultacijų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar teisinių priemonių esant ginčams vykdymo procese;
  • Socialinio darbuotojo dalyvavimas ir vaiko susitikimo su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų ir/ar artimu giminaičiu stebėjimas, stebėjimo protokolo pildymo;
  • Vaiko perdavimas Centre kitam iš tėvų, kai tai numatyta teismo nutartimi ar sprendimu.
  • Besiskiriančių/skyrybas išgyvenančių tėvų savitarpio pagalbos grupė.
  • Mokymai nesutariantiems tėvams, artimiesiems giminaičiams.