Aktuali informacija

Vaikų gerovės centras “Pastogė” kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Kauno miesto savivaldybės administracija laikotarpiu 2018-2021 m. įgyvendina Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-2-0001.
Projektas skirtas  visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. Jeigu su Jumis dar nesusisiekė mūsų centro  globos koordinatoriai, dėl paslaugų gavimo Jūs galite kreiptis į Vaikų gerovės centro “Pastogė” globos centrą, P.Plechavičiaus g. 21, Kaune, arba paskambinę tel. 8 37 314 390 arba 8611 08114. Laukiame Jūsų.

Kaip su vaikais kalbėtis apie korona virusą?

Informacija dėl lankymosi VGC „Pastogė“ karantino laikotarpiu

Informacija dėl Globos centro teikiamų paslaugų karantino laikotarpiu


Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)