Įprasmink save globok mane

Naujienos
10 rugsėjo
Tėvystės įgudžių ugdymo grupė Tėvystės įgudžių ugdymo grupė
24 rugpjūčio
Vaikų gerovės centras „Pastogė“ dalyvavo idėjų festivalyje „Laisvės piknikas“. Kvietėme jaukioje aplinkoje aptarti globos ir įvaikinimo galimybes, teikėme informaciją apie globos centro teikiamas paslaugas visiems globojamiems ar įvaikintiems vaikams bei...