Vaikų skyriaus paslaugos

Vaikų skyriaus paslaugos

Įstaigoje globojamam/rūpinamam ar laikinai prižiūrimam vaikui teikiamos paslaugos:
  • Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo);
  • Specialiosios socialinės paslaugos, t.y.:
  • Laikinoji globa/rūpyba. Laikinosios socialinės globos paslauga, kurią sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, pinigų taupymas ir valdymas, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.) laisvalaikio organizavimas.
  • Esant poreikiui kitos paslaugos (terapinių grupių paslaugos, teisininko) organizuojamos bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.
  • Psichologo/psichoterapeuto konsultacijos. Pradžioje atliekamas pirminis psichologinis vertinimas. Pirminės psichologinės pagalbos tikslas – kuriant saugią ir palaikančią aplinką padėti sumažinti vaiko nerimą ir palengvinti adaptaciją pasikeitusioje aplinkoje ir situacijoje. Tokiais atvejais numatomas tolimesnės psichologinės pagalbos poreikis, sudaromas psichologinės pagalbos planas. Vaikui grįžus į šeimą, patekus į įtėvių ar globėjų šeimą, psichologinė pagalba gali būti tęsiama ir toliau.

       Visos centro paslaugos vaikams bei jų tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą teikiamos nemokamai.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)