Partneriai

Vaikų gerovės centras "Pastogė" teikdamas paslaugas bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis:
  1. Kauno miesto savivaldybe;
  2. VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“;

  3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

  4. „Žiburio“ paramos ir labdaros fondu;

  5. VšĮ Šeimos santykių institutu;

  6. VšĮ „Actio Catholica Patria“;

  7. Vaikų linija;

  8. Kauno miesto socialinių paslaugų centru;

  9. Gyvūnų globėjų  asociacija ir kt. 


Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt