Partneriai

Vaikų gerovės centras "Pastogė" teikdamas paslaugas bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis:
  1. Kauno miesto savivaldybe;
  2. VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“;

  3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

  4. „Žiburio“ paramos ir labdaros fondu;

  5. VšĮ Šeimos santykių institutu;

  6. VšĮ „Actio Catholica Patria“;

  7. Vaikų linija;

  8. Kauno miesto socialinių paslaugų centru;

  9. Gyvūnų globėjų  asociacija

  10.  VšĮ "Ne imti, bet duoti" ir kt. 


Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)