Globos centro įgyvendinami projektaiInformacija apie projektą - Vaikų gerovės centras „Pastogė“ 2018 – 2021 metais pagal Juntinės veiklos partnerystės sutartį vykdo Vaikų geroves ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prienamumo plėtros projekta Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-2-0001

Projekto pareiškėjas - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai - Kauno miesto  savivaldybės administracija ir Vaikų gerovės centras “Pastogė”.

Projekto tikslas: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2018-10-30. Sutarties vykdymo terminas 36 mėn. Projekto biudžetas – 608012 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos). Paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.

Projekto paslaugų gavėjai -  įvaikinti vaikai (įtėvių prašymu), globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojami (rūpinami) vaikai, budinčių globotojų prižiūrimi vaikai bei budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais, globėjai giminaičiai, įtėviai ar asmenys, ketinantys jais tapti.  

Projekte  numatytos paslaugos 

  • socialinių darbuotojo atliekančio globos koordinatoriaus funkcijas konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos;
  • psichologo konsultacijos;
  • teisininko konsultacijos;
  • atsižvelgiant į poreikį kitų specialistų konsultacijų ar paslaugų organizavimas.                                                                                                                                                                                                             Norintiems gauti paslaugas: dėl konsultacijų galite kreiptis telefonu 8 611 08114 arba el.p. administracija@pastoge.lt. Taip pat laukiame Jūsų  atvykstant į  Vaikų gerovės centro "Pastogė" globos centrą, esantį P. Plechavičiaus g. 21, Kaune (III a.). 

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)