Papildoma informacija

Centro teikiamų psichosocialinės pagalbos paslaugų sustabdymas/atidėjimas ar nutraukimas:

  • Centras turi teisę sustabdyti/atidėti vaiko susitikimą su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų ar artimu giminaičiu, jeigu:
  • Su vaiku susitinkantis asmuo atvyksta galimai apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų;
  • Su vaiku susitinkantis asmuo ar vaiką atlydėjęs vienas iš tėvų neįspėję kitų susitikimo dalyvių daro susitikimo garso/vaizdo įrašus; 
  • Su vaiku susitinkantis asmuo ar vaiką atlydėjęs vienas iš tėvų nepagarbiai elgiasi su kitais paslaugų gavėjais ir darbuotojais;
  • Jei vienas iš tėvų ar abu,  artimieji giminaičiai,  Centre vaiko akivaizdoje sukelia konfliktą ar kitais savo veiksmais ir/ar žodžiais sukelia neigiamas emocijas nepilnamečiui;
  • Paslaugų teikimas gali būti atnaujinamas tik po to, kai paslaugų gavėjams yra suteikiamos individualios psichologo ir/ar socialinio darbuotojo konsultacijos, esant poreikiui  suaugę paslaugų gavėjai išklauso Centro organizuojamus mokymus dėl konfliktinių santykių žalos vaikui, tinkamus emocijų raiškos būdus. 
  • Centras gali siūlyti nutraukti ar keisti teikiamų paslaugų pobūdį, jeigu paslaugų teikimas negalimas dėl nuo Centro nepriklausančių aplinkybių (pvz. vaikas atsisako dalyvauti susitikimuose su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų ar artimu giminaičiu; paslaugų gavėjai nevykdo Pagalbos plane numatytų susitarimų ar kelia grėsmę kitų paslaugų gavėjų ar darbuotojų saugumui). 

Centras neatlieka jokių psichologinių įvertinimų ir neteikia išvadų dėl vaiko emocinio santykio buvimo/nebuvimo, jo stiprumo su kiekvienu iš tėvų ar artimu giminaičiu.