Paslaugos

Paslaugos pretenduojantiems globoti ar įvaikinti vaiką

 • tarnybos atestuotų asmenų konsultacijos dėl vaikų globos ir įvaikinimo;
 • mokymai pagal GIMK programos dalis - pagrindinę, specializuotą, artimiesiems giminaičiams, pretenduojantiems globoti ar įvaikinti;
 • išvados dėl tinkamumo globoti, įvaikinti parengimas;
 • rekomendacijų dėl institucijoje globojamo vaiko svečiavimosi šeimoje savaitgaliais, švenčių ir atostogų metu, parengimas;
 • savitarpio pagalbos grupės laukiantiems globos ar įvaikinimo proceso;
 • specialistų konsultacijos prieš vaikui atvykstant į šeimą, esant poreikiui specialistų dalyvavimas susipažįstant su vaiku.

Paslaugos globėjams/rūpintojams 

 • Informavimas (telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas ( įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Intensyvi pagalba krizių atveju;
 • Globos koordinatoriaus paslaugos;
 • Savitarpio paramos grupės globėjams;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
 • Metodinė pagalba;
 • Laikino atokvėpio paslauga;

Paslaugos įtėviams 

 • Informavimas;
 • Individualus konsultavimas; 
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Savitarpio paramos grupės;
 • Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;
 • Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą;
 • Organizavimas kasmetinės savaitgalinės stovyklos;
 • Sociokultūrinės paslaugos;
 • Metodinė pagalba.

Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams:

 • Informavimas ( telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas ( įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Savitarpio paramos grupės globojamiems vaikams;
 • Savitarpio paramos grupės įvaikintiems vaikams;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

Paslaugų kainos

 • Kauno miesto gyventojams visos paslaugos  teikiamos nemokamai.
 • Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2020-06-23 sprendimu Nr. T-277, kitų savivaldybių gyventojams nustatytos paslaugų kainos:
 • pretenduojančių asmenų globoti (rūpinti), įvaikinti vaiką pagrindiniai mokymai pagal GIMK programą, išvados dėl šių asmenų tinkamumo globoti (rūpinti) ar įvaikinti parengimas – 715,17 Eur;
 • GIMK programos specializuoti mokymai, išvados parengimas – 592,47 Eur;
 • GIMK programos tęstiniai mokymai – 157,70 Eur;
 • pakartotinis asmens tinkamumo toliau globoti (rūpinti) vaiką, globos (rūpybos) kokybės vertinimas – 300,33 Eur;
 • Globos centro teikiamos paslaugos globėjams (įtėviams), jų šeimos nariams ir globojamiems (įvaikintiems) vaikams:
 • intensyvi pagalba krizės atveju – 286,92 Eur;
 • paslaugų teikimas globėjams, nesusisijusiems giminystės ryšiais, giminaičiams globojantiems laikinoje globoje – 161,29 Eur;
 • paslaugų teikimas globėjams giminaičiams, nesusisijusiems giminystės ryšiais, globojantiems nuolatinėje globoje – 144,04 Eur;
 • išvados dėl asmens tinkamumo priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis savo namuose savaitgaliais, švenčių ir atostogų metu parengimas – 274,49 Eur.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)