Paslaugos

Paslaugos globėjams/rūpintojams 

 • Informavimas (telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas ( įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Intensyvi pagalba krizių atveju;
 • Globos koordinatoriaus paslaugos;
 • Savitarpio paramos grupės globėjams;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
 • Metodinė pagalba;
 • Laikino atokvėpio paslauga;

Paslaugos įtėviams 

 • Informavimas;
 • Individualus konsultavimas; 
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Savitarpio paramos grupės;
 • Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;
 • Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą;
 • Organizavimas kasmetinės savaitgalinės stovyklos;
 • Sociokultūrinės paslaugos;
 • Metodinė pagalba.

Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams:

 • Informavimas ( telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas ( įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Savitarpio paramos grupės globojamiems vaikams;
 • Savitarpio paramos grupės įvaikintiems vaikams;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt