Globos ir įvaikinimo tarnyba

Tarnybos veiklos uždaviniai:

  • Organizuoti norinčių globoti/rūpintis be tėvų globos likusiais vaikais ar norinčiais tapti įtėviais, paiešką;

  • Organizuoti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK).

  • apgyvendinti tėvų globos netekusį vaiką globėjo (rūpintojo) šeimoje, teikti arba organizuoti pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, bei globojamiems ir įvaikintiems vaikams.


Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau