Vaikų skyrius

Vaikų skyrius


Vaikų skyriaus (Krizių centro) paskirtis organizuoti ir teikti bendrąsias ir specialiąsias socialinės globos/priežiūros paslaugas vaikui, netekusiam tėvų globos.
Vaikų skyriaus tikslas – užtikrinti visapusišką vaiko poreikių tenkinimą, reikiamas specialistų paslaugas bei padėti vaikui grįžti į biologinę šeimą.
Vaikų skyriuje vienu metu gali gyventi ne daugiau kaip 20 vaikų nuo 3 iki 18 metų. Centre apsigyvena vaikai, kurie dėl įvairių priežasčių yra laikinai likę be tėvų globos, jų atstovai pagal įstatymą dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali pasirūpinti nepilnamečiu vaiku.  Vaikai į skyrių priimami bet kuriuo paros metu.
Kauno miesto vaikams ši paslauga teikiama nemokamai. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020-06-23 sprendimu Nr. T-277, kitų savivaldybių be tėvų globos likusių vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba), trumpalaikė socialinė globa – 1208,4 Eur už 1 mėnesį (su maitinimu).
 

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)