Vaikų skyrius

Vaikų skyrius


Vaikų skyriaus (Krizių centro) paskirtis organizuoti ir teikti bendrąsias ir specialiąsias socialinės globos/priežiūros paslaugas vaikui, netekusiam tėvų globos.
Vaikų skyriaus tikslas – užtikrinti visapusišką vaiko poreikių tenkinimą, reikiamas specialistų paslaugas bei padėti vaikui grįžti į biologinę šeimą.
Vaikų skyriuje vienu metu gali gyventi ne daugiau kaip 20 vaikų nuo 3 iki 18 metų. Centre apsigyvena vaikai, kurie dėl įvairių priežasčių yra laikinai likę be tėvų globos, jų atstovai pagal įstatymą dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali pasirūpinti nepilnamečiu vaiku.  Vaikai į skyrių priimami bet kuriuo paros metu.

Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt