Paslaugų kainos

Vaikų gerovės centro “Pastogė” Psichosocialinės pagalbos paslaugos nepilnamečių vaikų tėvams ir/ar artimiesiems giminaičiams turintiems ginčus dėl bendravimo su vaikais tvarkos paslaugos kaina yra patvirtinta Kauno miesto tarybos 2020-06-23 sprendimu Nr. T-277 (Kauno miesto savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-557 redakcija). Vienos valandos paslaugos kaina – 26,50 EUR. 

Taip pat turite teisę teikti prašymus savo gyvenamos vietos seniūnijai dėl paslaugos poreikio vertinimo. Įvertinus prašymą pateikusio asmens turtinę padėtį, paslauga gali būti teikiama nemokamai, mokamai iš dalies arba mokamai.