Globėjų Taryba

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ (toliau – Centras) siekia tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, diegiasi naujoves. 

Siekdami didesnio paslaugų gavėjų įsitraukimo į teikiamų paslaugų organizavimą, vertinimą, plėtrą Centre buvo išrinkta Globėjų taryba, kurią sudaro 7 nariai (globėjai/rūpintojai, įtėviai). 2023-11-27 įvyko pirmasis Globėjų tarybos susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta Globėjų tarybos pirmininkė Eglė Strašinskaitė, jos pavaduotoja - Edita Deltuvė.

Tikimės, jog Globėjų tarybos nariai atstovaus Kauno miesto globėjus ir įtėvius, spręsdami jiems aktualius klausimus. 

Daugiau informacijos apie Globėjų tarybą rasite Globėjų tarybos nuostatuose (pdf).