Paslaugų gavimo tvarka

Dėl paslaugos skyrimo turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją pas socialinio darbo organizatorių dėl prašymo pateikimo ir socialinio paslaugų poreikio vertinimo. Jeigu jūsų šeimai taikoma atvejo vadyba, paslauga skiriama atvejo vadybininko teikimu. Įvertinus prašymą pateikusio asmens turtinę padėtį, paslauga gali būti teikiama nemokamai, mokamai iš dalies arba mokamai.   Centras pradeda teikti paslaugas gavęs Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą dėl psichosocialinės pagalbos paslaugos skyrimo. Tarp paslaugos gavėjo, Kauno miesto savivaldybės ir Vaikų gerovės centro „Pastogė“ pasirašoma trišalė sutartis. 

Nepageidaujantiems, kad būtų vertinamas socialinių paslaugų poreikis bei turtinė padėtis ir sutinkantiems už paslaugas mokėti patiems, kreiptis tiesiogiai į Vaikų gerovės centrą „Pastogė“, tel. 8686 41489 arba el.p. bendratevyste@pastoge.lt

Tarp paslaugos gavėjo ir Vaikų gerovės centro „Pastogė“  pasirašoma sutartis.