Globa ir rūpyba

Laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko iki 14 metų amžiaus priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.  Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinieji globėjai vaiką globoja iki 1 metų laiko, kol paaiškėja ar vaikas gali grįžti gyventi į savo tėvų šeimą, ar jam reikalinga nuolatinė globa. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymu. 


Laikinoji rūpyba – vyresnio kaip 14 metų amžiaus be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.  Laikinosios rūpybos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinieji rūpintojai vaiku rūpinasi iki 1 metų laiko, kol paaiškėja ar vaikas gali grįžti gyventi į savo tėvų šeimą, ar jam reikalinga nuolatinė rūpyba. Laikinoji rūpyba nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymu.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)