Nuolatinė globa/rūpyba

Nuolatinė globa/rūpyba - nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie negali grįžti į savo biologinę šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatiniai globėjai/rūpintojai yra apsisprendę vaiką užauginti iki pilnametystės. Nuolatinė globa/rūpyba nustatoma teismo sprendimu arba nutartimi.

Globėjas/rūpintojas, įgyvendindamas vaiko globėjo/rūpintojo teises ir pareigas, gauna vaiko pagalbos pinigus, globos/rūpybos išmoką, globos/rūpybos išmokos tikslinį priedą, išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose. Atlygis už nepilnamečio giminaičio vaiko globą/rūpybą, teisės aktuose nėra numatytas. 

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)