Psichologo paslaugos


Individualios konsultacijos

Individualus konsultavimas skirtas žmonėms, norintiems įveikti iškilusius sunkumus jų esamoje gyvenimo situacijoje, bei išmokti savarankiškai tvarkytis su panašiomis problemomis ateityje.

Sisteminis šeimos konsultavimas

Sisteminio šeimos konsultavimo tikslas - atrasti visai šeimai priimtinesnį buvimą kartu ir pasiekti aukštesnį pasitenkinimo lygį tarpusavio santykiuose.  Sisteminis šeimos konsultavimas padeda pamatyti ir keisti klaidingus elgesio modelius, kurie žlugdo poros tarpusavio santykius. 

Sisteminis šeimos konsultavimas gali padėti iškilus įvairioms tarpasmeninėms problemoms. Verta kreiptis dėl  konsultavimo:

  • šeimos santykių krizės atveju,
  • jei tarpusavio bendravimas kelia nepasitenkinimą, pyktį, nusivylimą, norą atsiriboti,
  • jaučiant nuolatinį nepasitenkinimą, nusivylimą santykiais šeimoje.
  • jei bent vienas iš šeimos narių jaučiasi nelaimingas,
  • vienas ar keli šeimos nariai turi niekaip neišsprendžiamų asmeninių problemų.
  • šeimoje vyrauja įtampa, būdingi dažni konfliktai, nesutarimai.
  • norite pagerinti šeimos narių santykius.
Grupinė terapija

Grupėje dalyvauja keli ar keliolika narių.  Atitinkamai sudaryta ir specialisto vadovaujama grupė tampa maža bendruomene, kuriai būdingi įprasti žmogaus kasdieniai santykiai. Darbas grupėje leidžia geriau suprasti kitų žmonių poreikius, vertybes, dažniau išgyventi kitų žmonių emocinį vertinimą ir palaikymą. Grupėje yra daug galimybių pasimokyti iš kitų žmonių patirties, pritaikyti ją savo gyvenime. Ja siekiama koreguoti charakterio savybes, kurios sunkina gyvenimą ir trukdo bendravimui šeimoje ar darbe. Grupinėje terapijoje atsiskleidžia žmogaus asmenybė ir įgaunamas naujas, gilesnis savęs supratimas. Grupinės psichoterapijos metu yra daugiau galimybių intensyvesniems įvykiams pačioje grupėje, grupiniai santykiai teikia daugiau erdvės veiksmui, bandymams keisti savo elgseną, galima mokytis spontaniškiau reaguoti į kitų narių elgesį, išmėginti bendravimo riziką (pvz., galima leisti sau supykti), kas kasdieniame gyvenime daugumai žmonių labai sunku.