Pagalba nesutariantiems tėvams

Psichosocialinės pagalbos paslaugos nepilnamečių vaikų tėvams ir/ar artimiesiems giminaičiams turintiems ginčus dėl bendravimo su vaikais tvarkos

Jeigu išgyvenate krizę šeimoje ar jums kaip vaiko tėvams ir/ar artimiesiems giminaičiams sudėtinga susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos ar  įgyvendinti jau teismo sprendimu nustatytą bendravimo tvarką siūlome pasinaudoti  Vaikų gerovės centro „Pastogė“ teikiamomis paslaugomis:

  • Kai teismo sprendimu ar nutartimi nėra nustatyta vaiko bendravimo tvarka su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų ar artimu giminaičiu,  konsultuosime ir tarpininkausime susitariant dėl bendravimo tvarkos, kartu su jumis sudarysime bendratėvystės planą;
  • Kai teismo sprendimu ar nutartimi yra nustatyta, kad vaiko susitikimai su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų ar artimu giminaičiu organizuojami stebint Centro specialistams Centro patalpose, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius;
  • Kai tokią vaiko bendravimo tvarką su artimu giminaičiu nustatė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius;
  • Vaiko perdavimas kitam iš tėvų neutralioje aplinkoje, kai tai numatyta teismo nutartimi ar teismo sprendimu, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.