Naujienos

Norima padėkoti

2020 12 23

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ dėkoja savo ilgamečiams darbuotojams Laimutei Vidai Grigonytei, Jolantai Žuvelienei, Daliai Bloznelienei, Virginijai Virbalienei, Vaidai Partikienei, Virginijai Stankevičienei, Aušrai Česnavičienei ir Audrai Gužauskienei už nuoširdų darbą, pastangas ir atsidavimą. 

 Jūsų  atsakomybė, kūrybiškumas ir profesionalumas yra labai svarbūs mūsų organizacijai. Tik savo asmeniniu pavyzdžiu Jūs kasdien įrodote, kad pagarba profesijai ir klientui yra tos vertybės, kurios prisideda prie asmeninės ir profesinės sėkmės.Linkime stiprybės, sveikatos ir kuo didžiausios sėkmės.Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)