Naujienos

Psichosocialinės pagalbos paslaugos nepilnamečių vaikų tėvams ir/ar artimiesiems giminaičiams turintiems ginčus dėl bendravimo su vaikais tvarkos

2023 04 20


Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)