Naujienos

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ dalyvavo idėjų festivalyje „Laisvės piknikas“.

2019 08 24

Kvietėme jaukioje aplinkoje aptarti globos ir įvaikinimo galimybes, teikėme informaciją apie globos centro teikiamas paslaugas visiems globojamiems ar įvaikintiems vaikams bei jais besirūpinančioms šeimoms.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)