Naujienos

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ dalyvavo idėjų festivalyje „Laisvės piknikas“.

2019 08 24

Kvietėme jaukioje aplinkoje aptarti globos ir įvaikinimo galimybes, teikėme informaciją apie globos centro teikiamas paslaugas visiems globojamiems ar įvaikintiems vaikams bei jais besirūpinančioms šeimoms.

Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
Jei tau sunku, pagalba telefonu Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
Lietuvos vaikams ir paaugliams.
Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt