Filmas „Būti mylimam“

„Pastogės“ parengtos metodinės priemonės

Be tėvų globos Lietuvoje kasmet lieka apie 3000 vaikų. Globojami vaikai sudaro 1,7 % visų Lietuvoje gyvenančių vaikų. Šiuo metu globoje gyvena apie 13 000 vaikų, 40 % šių vaikų gyvena institucijoje. Ypač nerimą keliantis faktas yra tas, kad dvigubai daugiau vaikų iki 3 metų amžiaus globojama institucijose nei šeimose: iš 966 šio amžiaus vaikų 360 gyvena šeimose ir šeimynose ir 605 vaikų gyvena institucijose!

„Jei būčiau augęs šeimoje, tikriausiai šiandien čia nebūčiau… “ ištrauka iš filmo  „Būti mylimam“ herojaus pasakojimo. „Būti mylimam“- tai filmas apie prieraišumą, kuris užsimezgęs ankstyvoje kūdikystėje, lemia visą tolimesnę žmogaus raidą, elgseną, emocinį vystymąsi.

Filme norima parodyti kaip saugus vaiko prieraišumas mezgasi šeimoje, kur vaiku pastoviai rūpinasi mama ir tėtis, jis nuo kūdikystės auga žinodamas, kad iškilus kokiai nors problemai ar sunkumui, šalia visada bus artimas žmogus, iš kurio galima tikėtis paramos ir pagalbos. Dėl to jis jaučiasi saugus, pasaulį suvokia kaip saugią, patikimą aplinką, į kurią eina drąsiai, pasitikėdamas savimi su meile sau ir kitiems. Jam nesunku užmegzti gilius ir ilgalaikius ryšius su žmonėmis.

Filme parodoma kaip saugiam prieraišumui formuotis nėra sąlygų vaikui gyvenant institucijoje, nors ir joje dirba labai nuoširdūs, mylintys vaikus darbuotojai. Institucijoje galima pilnai patenkinti vaiko fiziologinius poreikius: maisto, miego, fizinės sveikatos, tačiau kiti prigimtiniai vaiko poreikiai: meilė, artimas ir pastovus bendravimas liks nepatenkinti ir tai neleis formuotis saugiam vaiko prieraišumui, kuris apsprendžia visą tolimesnį vaiko gyvenimą.

 Filmas siekia atkreipti visuomenės dėmesį į tėvų globos netekusius vaikus. Juk paprasti žmonės gali padaryti nepaprastus dalykukus – suteikti vaikams namus, nes kiekvienas jų yra vertas šeimos!


Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau