Grupės globėjams (rūpintojams), įtėviams


Patyriminė grupė įtėviams ir globėjams (naudojant dėmesingo įsisąmoninimo technikas)

Kam skirta: globėjams (rūpintojams), įtėviams.

Užsiėmimų trukmė: aštuonių savaičių programa (vieną kartą per savaitę) ir metų laiko trukmės programa (sudaromas individualus grafikas).

Narių skaičius: 8 asmenys

Ši grupė padeda suprasti, kad turime ne tik pareigų kitiems, bet ir pareigą skirti laiko sau, savęs pažinimui, džiaugsmo koeficianto padidinimui ir streso bei nerimo mažinimui. Svarbu suprasti, kad joks žmogus prie mūsų nesijaus gerai, jei nesijausime patys su savimi gerai, stabiliai, bei ramiai. 

Šie užsiėmimai orientuoti į praktinių įgūdžių įgijimą, todėl teorinėms žinioms skiriama gana nedaug laiko, tačiau suteikiama visa informacija, kaip veikia stresas bei kaip tinkamai atlikti dėmesio lavinimo pratimus. Visų pratimų esmė – intensyvios dėmesingumo pratybos. Pratimų metu objektas, į kurį mokomasi sutelkti dėmesį, dažniausiai būna paprastas – iš pradžių mokomasi dėmesingai stebėti savo kvėpavimą, kūno pojūčius, įgavus šiek tiek įgūdžių, mokomasi iš šalies stebėti patiriamas emocijas bei kylančias mintis, taip įgyjamas gebėjimas geriau jas valdyti.

Po programos tikėtini pokyčiai:

 • Didėja gebėjimas suvaldyti stresines situacijas;
 • Didėja vidinė ramybė ir psichologinis stabilumas;
 • Gerėja darbingumas;
 • Įgaunama emocinio lankstumo ir stabilumo;
 • Gerėja gebėjimas pastebėti savo poreikius;
 • Mažėja fizinė ir emocinė įtampa;
 • Didėja pasitikėjimas savimi, kantrybė.
Globėjams (rūpintojams) ir įtėviams skirta psichologinė savipagalbos grupė

Kam skirta: globėjams (rūpintojams), įtėviams.

Užsiėmimų trukmė: ilgalaikė programa, atsižvelgiant į grupės narių poreikius. Susitikimai vyksta du kartus per mėnesį.

Narių skaičius: iki 10 asmenų

Terapinės grupės metu dalyviai turi galimybę giliau patyrinėti save, savo bendravimą su aplinkiniais, analizuoti kaip ir kokie kyla sunkumai globoje (rūpyboje) ir ką būtų galima joje keisti. Grupėje dalinamasi reakcijomis ir jausmais, gaunamas grįžtamasis ryšį apie save ir jis suteikiamas kitiems, mokantis naujų elgesio būdų. 

Grupėje didžiausias dėmesys skiriamas dalyvių pasisakymams – kiekvienas turi galimybę dalintis patiriamais išgyvenimais, iššūkiais bei problemomis, tuo pačiu sulaukiant paramos ar palaikymo iš žmonių, kurie susiduria su panašiomis problemomis, taip pat – profesionalios pagalbos iš kvalifikuoto psichologo. Grupės veikla grindžiama bendrumo, savitarpio supratimo, pasitikėjimo, pagarbos ir konfidencialumo principais.

Tęstiniai GIMK programos mokymai

TĘSTINIAI MOKYMAI – mokymai pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

Tęstiniai mokymai skirti budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Šios programos pagrindinė idėja – asmenų skatinimas nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius. Šia programa siekiama padėti asmenims įveikti sunkumus ir palaikyti juos.

Tęstinių mokymų programą sudaro devynios dalys. Asmenys neprivalo išklausyti visų tęstinių mokymų dalių. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja tęstinių mokymų grupes atsižvelgdami į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

Tęstinių mokymų dalys:

 • Savivertės suvokimas ir vertinimas.
 • Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.
 • Pozityvaus elgesio skatinimas.
 • Atsakomybės už save skatinimas.
 • Reagavimas į sunkumus.
 • Lytinio ugdymo klausimai.
 • Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.
 • Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.
 • Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.