„Kaip kalbėti apie įvaikinimą su Jūsų įvaikintu vaiku”

„Kaip kalbėti apie įvaikinimą su Jūsų įvaikintu vaiku”

Kas gi mus „padaro“ tikrais ar „netikrais“ tėvais? Ką įvaikintam vaikui reiškia prigimtinis ryšys su jį pagimdžiusiais, bet neauginusiais tėvais, ir ką nuolatinis bendravimas su šalia esančiais, įvaikinusiais tėvais? Kurie iš jų yra „tikri“ ir kaip visa tai išaiškinti vaikui?

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)