Tarptautinis

Tarptautinis įvaikinimas

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys užsienyje, ir užsieniečiai dėl įvaikinimo Lietuvoje turi kreiptis per savo gyvenamosios šalies Centrinę įvaikinimo instituciją arba per Užsienio šalies instituciją, įgaliotą veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje. Šiandien Lietuvoje veikia 9 akredituotos užsienio valstybių institucijos: 4 Italijos, ir po vieną JAV, Ispanijos, Kanados, Naujosios Zelandijos ir Švedijos.

Nuo 2012 metų balandžio 1 d. užsieniečiai, nuolat gyvenantys užsienyje, gali kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą tik dėl vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo.

Detalesnė informacija: www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/ivaikinimas/tarptautinis-ivaikinimas.html


Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)