Darbo taryba

Darbo taryba

Virginija Stankevičienė

Darbo tarybos pirmininkė
Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Vaikų skyriaus socialinė pedagogė
Tel. 8 683 56476,
El.p.: vaiku.skyrius@pastoge.lt


Kristina Laurinavičienė

Darbo tarybos sekretorė 
Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorė
Tel. 8-602 36604
El.p. kristina.laurinaviciene@pastoge.lt


Nariai:

Virginija Virbalienė

Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorė