Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės

  • Vaikų gerovės centro „Pastogė“ ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įvedimo ir nurašymo komisija.
  • Vaikų gerovės centro „Pastogė“ viešųjų pirkimų komisija.
  • Vaikų gerovės centro „Pastogė“ paramos priėmimo ir skirstymo komisija.
  • Vaikų gerovės centro „Pastogė“ priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo komisija.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)