Vadovo gyvenimo aprašymas

Vadovo gyvenimo aprašymas

Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorė Gražina Didžbalienė

Išsilavinimas

  • 2006 m. Kauno kolegijoje baigė socialinio darbo neuniversitetines bakalauro studijas.
  • 2008 m.  Vilniaus edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institute baigė edukologijos bakalauro studijas.
  • 2016 m. –  šiuo metu Mykolo Romerio universitete studijuoja Teisės magistro studijų programoje.
  • 2018 m. – šiuo metu Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute studijuoja Krizių įveikimo programoje. 

Darbinė veikla

  • 2019-04-03 Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorė
  • 2017-11-14 VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centro“ mediatorė
  • 2007-01-22/2018-06-30 Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau