Tikslai

Tikslas - teikti kokybiškas psichosocialines paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriantiems vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams, jų tėvams, vaikus globojančioms šeimoms ir įtėviams.