Socialinės atsakomybės

Vaikų gerovės centras "Pastogė"  socialinė atsakomybė - tai įstaigos atsakomybė už jos poveikį aplinkai ir visuomenei. Centras kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieško novatoriškų sisteminių socialinių aplinkosaugos ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų. 

Esame socialiai atsakingi, nes:

1. Efektyviai tvarkome atliekas - siekdami mažinti atliekų kiekį vadovaujamės principu - mažink, panaudok pakartotinai, rūšiuok. Įstaigoje mažinamas atliekų susidarymas,  po to jos  rūšiuojamos. 

2. Kuriame saugią darbo vietą - atnaujinamos darbuotojų darbo vietos, rūpinamasi darbuotojų emocine ir fizine gerove.

3. Taupome resursus - įstaigos dokumentai tvarkomi dokumentų valdymo sistemoje DVS Kontora, taip taupomas popierius. Mažiname CO2 ėdsako palikimą, organizuodami nuotolinius konferencinius susitikimus su suinteresuotomis šalimis, pavežėdami kolegas į darbą ir iš jo.

4. Vykdome žaliuosius pirkimus - įstaiga atlieka žaliuosius pirkimus, įsigydama prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo cikluose.

5. Motyvuojame darbuotojus - skatiname jų iniciatyvumą, atsižvelgiame į darbuotojų nuomonę, kuriame profesionalią ir pozityvią atmosferą.

6. Bendradarbiaujame su vietos bendruomenėmis - įstaiga plėtoja bendradarbiavimą, keičiasi ir dalijasi patirtimi, žiniomis su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

7. Vykdome korupcijos prevenciją - įstaigos vidaus teisės aktai reglamentuoja kovos su korupcija tvarką.