Globėjų/rūpintojų mokymai

Globėjų/rūpintojų mokymai:
• privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar įtėviu, dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Valstybinės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimas, ir jo sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius;

• rekomenduojami vaiko artimiesiems giminaičiams, dėl kurių teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Vaiko teisių apsaugos tarnybos sprendimas, taip pat fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju, sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui;

• pageidaujantiems tapti globėjais (rūpintojais) ir globoti vaiką nuolatinėje globoje, įvaikinti organizuojami mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų programą.

• pageidaujantiems tapti globėjais (rūpintojais) ir globoti vaiką laikinoje globoje organizuojami Pagrindiniai mokymai ir Specializuoti mokymai pagal asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

Pagrindiniai mokymai sudaryti iš 7 grupinių sesijų, specializuoti mokymai - iš 6 sesijų. Šeimos/asmens vertinimas atliekamas organizuojant grupinius mokymus ir ne mažiau kaip 2 individualius susitikimus, kurių metu ištiriamas šeimos/ asmens gyvenimo sąlygos, gyvenimo būdas, atliekamas pasirengimo prižiūrėti, globoti ar įvaikinti vaikus įvertinimas ir parengiama išvada dėl pasirengimo  prižiūrėti, globoti ar įvaikinti vaikus.
Mokymo bei vertinimo procesas trunka  iki 4 mėn.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)