Paslaugos globėjams

Paslaugos globėjams

• Informavimas (telefonu, el. paštu);

• Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);

• Tarpininkavimas ir atstovavimas;

• Psichologo konsultacijos;

• Intensyvi pagalba krizių atveju;

• Globos koordinatoriaus paslaugos;

• Savitarpio paramos grupės globėjams;

• Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;

• Tęstiniai mokymai, paskaitos;

• Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;

• Metodinė pagalba;

• Laikino atokvėpio paslauga;

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)