Paslaugos įtėviams

Paslaugos įtėviams

• Informavimas;

• Individualus konsultavimas;

• Tęstiniai mokymai, paskaitos;

• Savitarpio paramos grupės;

• Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;

• Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą;

• Organizavimas kasmetinės savaitgalinės stovyklos;

• Sociokultūrinės paslaugos;

• Metodinė pagalba.

Parama
Parama Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1,2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau
a EQUA
EQUASS Assurance Globos centro teikiamos paslaugos atitinka EQUASS 2018 sertifikavimo kriterijus. Sertifikatas (pdf)